Sten Björnulfson

Sten Björnulfson är romanförfattare, dramatiker, poet och gör även musikdokumentärer i P2 om folk- och traditionsmusik runt om i världen. Han beskriver sig som en klassresenär både baklänges och framlänges och resande i världen. Han har skrivit fyra romaner, varav den senaste, Rösterna i skogen, är en väv av berättelser och röster från ett skogssverige som nutiden glömde. I en rasande takt har avverkningar i Bergslagens glesbygder förvandlat gamla skogsmarker till hyggen och skogsplantager och med detta sopat bort spåren av människors liv och historia. Berättelserna vindlar sig fram i nutid och i det förgångna, handlar om de som flyttat ifrån och de som valt att stanna.