Tone Hødnebø

Tone Hødnebø är en prisad norsk lyriker. Hon är även översättare och redaktör, och har varit handledare på Litterär Gestaltning vid Göteborgs Universitet. Hon debuterade med samlingen Larm 1989 och har sedan dess gett ut fem diktsamlingar, senast Nedtegnelser (2008). Som en av Norges betydande poeter och med anledning av den sparsamma utgivningen, emotses varje ny bok som en händelse i hemlandet. Det som kännetecknar hennes poesi är framförallt civilisationskritiken, där hon ställer den individuella uppfattningen mot ideologiska, ekonomiska och politiska strukturer.