Viktoria Jäderling

Viktoria Jäderling, född 1971 i Sundsvall och bosatt i Stockholm, är litteraturkritiker och tidskriftsredaktör. Under hösten debuterade hon med novellsamlingen Åh Lunargatan. Boken togs emot av entusiastiska kritiker som talade om energiska noveller fyllda av känslor. Berättelserna läser och bygger upp varandra, avslöjar och misstänkliggör varandra. Alla handskas de med människors strävan att finna skönhet, kärlek och mening i sina liv – ända fram till den punkt där de tvingas bejaka sin djupa skam. En kritiker i GP skriver att ”[d]etta är mogen novellkonst, mättad av erfarenheter. Alltför länge nu har mycken prosa fungerat enbart som bekräftelser av en officiellt påbjuden tidsanda. Viktoria Jäderlings prosa rör effektivt om i den stiltjen.”