Göran Greider, Anna Hallberg, Jesper Brygger och Anna Axfors

Foto: Jarmo Väyrynen