Yvonne Hirdman, Gunnar D Hansson, Viktoria Jäderling och Jasim Mohamed

Foto: Jarmo Väyrynen