Mats Jonsson, Tove Folkesson, Felicia Stenroth och Gunnar Källström

Foto: Jarmo Väyrynen