Tema Tillstånd med Lina Wolff, Lina Ekdahl, Mikael Yvesand, Sayam Chortip

Foto: Lasse Arvidsson