December 2008 tema – Öar

Viveca Lärn, Gunnar D Hansson, Jerker Virdborg, Elin Boardy

Foto: Rickard Örtegren