November 2009 tema – Som en yxa för det frusna havet

Jacques Werup (med musikern Johan Bergström), Anni Sumari, Kennet Klemets, Katja Timgren

Foto: Jarmo Väyrynen