September 2014 tema – Då och nu

Henrik Berggren, Ninni Holmqvist, Øyvind Rimbereid och Anders Källgård.

Foto: Jarmo Väyrynen