Per Wästberg, Kristofer Folkhammar, Sirkka Turkka och Agnes Gerner.

Foto: Jarmo Väyrynen