Karolina Ramqvist, Stina Stoor, Viktor Johansson och Daniel Svensson.

Foto: Jarmo Väyrynen