Röst – arena för tystade författare

Röst: Poetiska, svaga röster från Nepal och hur mår poesin i Afghanistan med Michka Sadrai och Sharif Saiidi

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54

Fri entré

Röst är Författarcentrum Västs internationella projekt. Röst vill vara anslagstavla för texter och förstärker för röster som har svårt att nå ut. En arena för dem som tystas ned – här och i andra länder. En internationell tråd av ord löper från tystade författare i olika delar av världen till Röst.

Kontaktperson:

Jila Mossaed
Telefon: 031 – 21 17 48
jilamossaed@hotmail.com

Tid och plats

24 november

18:00

Biljetter och info

Kontaktperson