Röst – arena för tystade författare

Röst – I väntan med Ghayath Almadhoun.

Plats: Världskulturmuséet, Södra vägen 54

Fri entré

Ghayath Almadhoun är poet från Palestina och aktuell med diktsamlingen Asylansökan. Han har varit flykting hela livet, från Jordanien till flyktingläger i Syrien, och är en stark kritisk röst med tre diktsamlingar bakom sig. I väntan på att få uppehållstillstånd fortsätter han otåligt att skriva.

Dikterna kommer att läsas både på arabiska och svenska. Mina Dennert framför dikterna på svenska.

Röst är Författarcentrum Västs internationella projekt. Röst vill vara anslagstavla för texter och förstärkare för röster som har svårt att nå ut. En arena för dem som tystats ned – här och i andra länder. En internationell tråd av ord löper från tystade författare i olika delar av världen till Röst, på Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg.

”…alla människor har rätt att kräva anständiga beteendenormer av världsliga makter och nationer när det gäller frihet och rättvisa och (…) medvetna eller oavsiktliga brott mot dessa normer måste påtalas och modigt bekämpas.”
Edward Said

Kontaktperson:

Jila Mossaed, tel: 031 – 21 17 48
jilamossaed@hotmail.com

Tid och plats

9 februari

18:00

Biljetter och info

Kontaktperson