Vetenskapsfestivalen

Alternativa strategier – möjligheter till ett hållbart samhälle

Hur skapar vi egentligen ett hållbart och levande samhälle? Vilka strategier finns och hur förändrar vi vanor och attityder? Cecilia Solér och Jonas Gren samtalar. Moderator Kristina Körnung.

Tid och plats

17 april

Festivaltältet, Bältesspännarparken

12.00

Biljetter och info

Inträde

Fri entré

Förköp

Köp din biljett via denna länk!

Tillgänglighet

Se Musikens hus hemsida

Arrangör

Forum för poesi och prosa och Vetenskapsfestivalen

Kontaktperson

Thomas Skuja
Forum för poesi och prosa
poesiochprosa@forfattarcentrum.se
031 – 751 25 50

Jonas Gren

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han debuterade 2014 med diktsamlingen Lantmäteriet, en stäm­nings­mät­tad och myll­rande roll­dikt­ning som utspe­lar sig i civi­li­sa­tio­nens och eko­sy­ste­mets märk­liga skeenden. Han ingår också i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt.

Cecilia Solér

Cecilia Solér är forskare i hållbar konsumtion och lärare i hållbar marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg. Hon har också forskat på vad det är som driver oss att konsumera och hur vi skapar identitet genom att konsumera.