Februari 2011 tema – Det öde landet

Februari 2011 tema – Det öde landet

Steve Sem-Sandberg, Lotta Lotass – audiovisuellt verk, Helena Granström, Jesper Brygger

Foto: Jarmo Väyrynen