En av Kinas viktigaste röster till Göteborg

Som ett led i vårt 10-årsfirande samarbetar Forum för poesi och prosa och prosa med Internationell Författarscen Göteborg. Fredag 5 juni gästas därför scenen av den kinesiske poeten, reportern och musikern Liao Yiwu. Han kommer att samtala med Fredrik Fällman, sinolog vid Göteborgs universitet med särskilt intresse för konstnärers och intellektuellas roll i Kina.

Liao Yiwo lever sedan 2011 i exil i Berlin, dit han flydde i samband med utgivningen av sin fängelsebiografi, ”För en sång och hundra sånger”. Han fängslades första gången efter att hans dikt ”Massaker”, som han skrev och talade in på kassettband, började spridas i samband med protesterna på Himmelska Fridens Torg 1989.

I hans produktion kan i övrigt nämnas den subversiva boken The Corpse Walker (eng. titel, 2008), där Liao Yiwo ger röst åt människor längst ner i Kinas sociala hierarki: missbrukare, homosexuella, tiggare, prostituerade och mördare. På svenska finns också Gud är röd (2013), som handlar om kristna grupper i Kina.

Samtalet förs på kinesiska med tolkning av Sheng Sun, tolk, konstnär och poet.

Kvällen är ett samarrangemang mellan Internationell Författarscen Göteborg och Forum för poesi och prosa, Författarcentrum Väst.

Inträdet är fritt. Se vårt kalendarium för detaljer.