Lista på sidan Vilka är vi

Texten i centrum: Läsning, inte föredrag. Vi tror på textens inneboende kraft och uppläsningen som egen konstform.
Plats: Forum för poesi och prosa håller till i lokaler som inbjuder till möten och samtal. Vi vill vara ett hörbart alternativ i nöjesutbudet på varje ort. Därför sker de flesta av våra uppläsningar i eller i anslutning till kaféer och restauranger, så du kan få något gott att äta eller dricka medan du lyssnar till författarna.
Frekvens: Arrangemangens regelbundenhet syftar till att skapa mötesplatser. Vi vill att alla litteraturintresserade ska känna sig välkomna.
Repertoar: Vårt mål är att hålla en jämvikt mellan genrer, kön, nationaliteter och åldrar hos de som uppträder hos oss. Vi blandar också oetablerade och etablerade, västsvenska och andra författare.
Teman: De olika författarnas tolkningar av temat ger dynamik och variation, samtidigt som temat håller uppläsningen samman.
Inträde: Forum för poesi och prosa vill visa att även litteratur kostar.