November 2010 tema – Ord&Bild

November 2010 tema – Ord&Bild

Joakim Pirinen, Marie Silkeberg, Meira Ahmemulic, Pär Thörn

Tidskriften Ord&Bild var gästredaktör!

Foto: Jarmo Väyrynen