Petter-turné sparkar igång skrivtävling

I mitten av oktober kommer nästan 3000 elever i Göteborg och Västra Götalandsregionen att träffa hip hop-musikern och textförfattaren Petter. Besöken anordnas av tioårsjubilerande Forum för poesi och prosa, som samtidigt utlyser skrivtävlingen Jag skriver i dina ord, riktad till gymnasieelever.

13-17 oktober framträder Petter för gymnasieelever från sammanlagt 16 olika skolor i Västra Götalandsregionen. Hans turné, som stannar till i Borås, Skövde, Trollhättan och Göteborg, är uppstart för skrivtävlingen Jag skriver i dina ord, som ger gymnasieelever möjlighet att utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin.

Tävlingen går ut på att skriva en egen text i valfri genre utifrån en redan existerande dikt. Att arbeta med litterära referenser är något som Petter själv gör i sin bok 16 rader. Den används redan som ett verktyg för lärare att öppna nya vägar och synsätt för unga att se på text och litteratur.

– I sin bok poängterar han värdet och nöjet i läsning och kreativt skrivande utifrån sin låtproduktion, och vi tror det kan vara en nyckel för att låsa upp läs- och skrivintresset hos unga. Vi är väldigt glada att han kommer hit, säger Thomas Skuja, projektledare för jubileumsaktiviteterna.

Tävlingen och Petters besök ingår i en stor satsning i gymnasieskolan. Under ett års tid kommer vi sammanlagt att erbjuda ett trettiotal gratis författarbesök och workshops, kopplade till skrivtävlingen, som ska hjälpa och inspirera till läsning och skrivande.

– Under gymnasietiden är det många som söker efter sin egen röst. Då kan litteraturen, både läsning och skrivande, vara ett stort stöd. Vi har pratat med många entusiastiska lärare som ser fram emot satsningen och redan nu är många skolor involverade i tävlingen, säger Thomas Skuja.

1 mars är sista inlämningsdatum för tävlingen, som är öppen för alla gymnasieelever i Västra Götalandsregionen. En jury bestående av fyra författare kommer att välja ut tre vinnande bidrag som belönas med varsin prissumma.

Skrivtävlingen Jag skriver i dina ord arrangeras med stöd av Svenska Postkodslotteriet.