Skrivtävling för gymnasieelever

Nu närmar sig deadline för vår skrivtävling Jag skriver i dina ord. Tävlingen går ut på att skriva en egen valfri typ av text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. En jury bestående av fyra författare utser tre vinnande bidrag. Här kan du läsa mer om dom fina priserna och hur man går till väga för att lämna in sin text. Deadline är 8 mars. (OBS! Förlängt datum.)