Tema Reflektioner i mars!

Horace Engdahl

6 mars är tema Reflektioner på Forum för poesi och prosa i Göteborg. Då läser Horace Engdahl, Ellen Mattson och Sara Hallström i Konsertsalen, Musikens hus.

Søren Ulrik Thomsen har blivit tvungen att ställa in sin läsning. Hanna Wikman ersätter i Göteborg.

Köp din förköpsbiljett här eller via Pusterviks biljetter 031-13 06 80.

Författarna läser även i olika kombinationer på ytterligare fyra orter under veckan. Sara Kadefors gör då en läsning, under evenemanget i Åmål. Se vårt kalendarium för detaljerad information om varje evenemang och presentationer av de medverkande författarna.

Inför evenemangen kan ni läsa tre nyskrivna dikter av Sara Hallström hos våra vänner Alba.nu.