Bagir Kwiek

Bagir Kwiek är ordförande i Romer för Kulturell Utveckling och styrelsemedlem i Romska kulturföreningen i Västra Sverige. Kwiek var en av initiativtagarna till utställningen Vi är romer! som fick den fina utmärkelsen Årets utställning 2013. Han har tillsammans med journalisten Monica Hirsch skrivit den romska sagosamlingen Det var en gång det som inte var, där sex romska sagor återberättats och nedtecknats. Han kommer att dela med sig av det pågående arbetet med kommande boken Det tysta arvet – romer i skuggan av ett folkmord, som han skrivit tillsammans med Monica Hirsch, den kommer ut 2016. En bok om den romska förintelsen under andra världskriget.