Liao Yiwu

Poeten, reportern och musikern Liao Yiwu är en av Kinas mer kända författare. Han är öppet kritisk mot regimen och har suttit fängslad och torterats. Nu lever han i exil i Berlin. I sina böcker har han skrivit om sin fängelsetid och om den stora jordbävningen i Sichuan 2008. Han har gett röst till marginaliserade grupper som handkappade, missbrukare, kriminella men också skrivit om kristna gruppers svårigheter och strategier att överleva i det kommunistiska Kina.