Marie Hållander

Marie Hållander debuterade som författare 2013 med den mycket uppmärksammade romanen Tjänster i hemmet, som handlar om vårdtagare och vårdgivare inom hemtjänsten. Den valdes till en av årets främsta skönlitterära böcker av ett flertal tidningar. Hållander arbetar som lektor i pedagogik vid Södertörns högskola och är dessutom programproducent för den litterära scenen Sjuhärad text, inom föreningen Textival. I vår utkommer hon med diktsviten Stubbrötter. “Allt dör / Det är ett faktum / Tallarna granarna raka”

Foto: Sian Hedberg