Vetenskapsfestivalen

17 april gästspelar vi på Vetenskapsfestivalen och arrangerar ett samtal om hållbarhet mellan poeten Jonas Gren och hållbarhetsforskaren Cecilia Solér. Titeln för samtalet är Alternativa strategier – möjligheter till ett hållbart samhälle. Hur skapar vi egentligen ett hållbart och levande samhälle? Vilka strategier finns och hur förändrar vi vanor och attityder?

Moderator är Kristina Körnung, politisk sekreterare för Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen.

Inträdet är fritt! Se vårt kalendarium för detaljer och presentationer av de medverkande författarna.

Samtalet arrangeras i samarbete med Vetenskapsfestivalen.